Kategorie: Obecné informace

Nabídka kroužků na školní rok 2014/2015

Kroužky budou pracovat od 1. října 2014. Kroužky organizované školou se platí a budou pracovat při minimálním počtu 12 přihlášených dětí. Kroužky organizované zájmovými sdruženími se neplatí a budou pracavat i při menším počtu přihlášených dětí. O zahajovací schůzce jednotlivých kroužků budou děti včas informovány prostřednictvím školního rozhlasu.

 Kroužky organizované školou: 

 

Kroužek

Třída Vedoucí Den Čas schůzky
 Keramika

 3. -4.

 5. -9.

 Čechová J.

 Moravová L.

 středa

 1 x za 14 dní

 13:30 - 15:00

 Mladý zdravotník  6. -9.  Všohájková J.  čtvrtek  6:50 - 7:50
 Házená

 3. - 4.

 5. -9.

 Dvořák J.

 čtvrtek

 pátek

 bude upřesněno
 Taneční    Skácel J.  úterý  15:00 - 17:00
 Dramatický    Počátecká R.  pátek  14:15 - 15:15
 Vaření s chutí    Švecová L.  středa

 14:30 - 16:30

 1x za 14 dní

  Kroužky organizované zájmovými sdruženími:

Kroužek Vedoucí Den Čas
 Včelařský  Lavička R.  pátek

 1 x za 14 dní

 bude upřesněn

 Rybářský  Lojka V.  bude upřesněn  bude upřesněn
 Myslivecký  Dušek R.  úterý + pátek

 15:00 -17:00

 

print Formát pro tisk