Kategorie: Obecné informace

NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Kroužky budou pracovat od 1. 10. 2009 pokud se do kroužku přihlásí alespoň 12 dětí.

Třída Vedoucí Den Čas schůzky
KERAMIKA 3. - 4. tř. Čechová J. středa 14,00-15,30
KERAMIKA 5. - 9. tř. Novotná H. středa 14,00-15,30
ZDRAVOTNÍ TV 1. - 9. tř. Hrbková M. úterý 6,50-7,50
ZDRAVOTNÍ 6. - 9. tř. Všohájková J. středa 6,50-7,50
PĚVECKÝ 2. - 9. tř. Martinů J. čtvrtek 14,00-14,45
FLÉTNY 2. - 6. tř. Martinů J. středa 13,00-13,45
TANEČNÍ 2. - 5.tř. Skácel J. pátek 14,30-16,00
AEROBIK 1. - 5. tř. Počátecká R. pátek 13,00-14,00
AEROBIK 6. - 9. tř. Počátecká R. pátek 14,00-15,00
DRAMATICKÝ 4. - 7. tř.

Jantačová L.

Počátecká R.

pondělí 14,00-15,00
VOLEJBAL 4. - 9. tř. Adamcová H. úterý 16,00-18,00
NĚMČINA 6. - 7. tř. Andrašková B. středa 14,00-15,00
INFORMATIKA 4. - 5. tř. Stránský M. středa 13,30-15,00
INFORMATIKA 6. - 9. tř. Stránský M. čtvrtek 14,00-15,30

print Formát pro tisk