Kategorie: Obecné informace

Nabídka kroužků pro školní rok 2013/2014

Kroužky budou pracovat od 1. října 2013. Kroužky organizované školou se platí a budou pracovat pokud se do kroužku přihlásí alespoň 12 dětí.

Kroužek Třída Vedoucí Den Čas schůzky
Volejbal 4. - 9. Adamcová H. úterý 16,00 - 18,00
Keramika 3. - 4. Čechová J. středa

13,30 - 15,30

1 x za 14 dnů

Keramika 5. - 9.

po dobu nemoci H. Novotné

nepracuje

   
Sportovní 2. - 4. Doleželová S. středa 14,00 - 15,00
Nauč se vařit 5. - 9. Švecová L. středa

14,30 - 16,30

1 x za 14 dnů

Zdravotní 6. - 9. Všohájková J. čtvrtek 6,50 - 7,50
Pěvecký 2. - 9. Martinů j. čtvrtek 13,45 - 14,30
Informatika 2. - 4. Stránský M. čtvrtek 14,00 - 15,00
Dramatický 3. - 6. Počátecká R. pátek 14,00 - 15,00
Angličtina

2.

4. - 5.

6. - 7.

Moravová L.

pátek

pátek

pondělí

14,00 - 14,30

14,30 - 15,015

15,00 - 15,45

Házená

3. - 6.

3. - 6.

Dvořák J.

čtvrtek

pátek

13,30 - 14,30

13,30 - 14,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášky děti obdrží v úterý 17. 9. 2013.

Termín odevzdání přihlášek: do pátku 20. 9. 2013.

Kroužky organizované zájmovými sdruženími ve Studené

Kroužek Třída Vedoucí Den Čas
Myslivecký 1. - 9. Jebavý úterý

15,30 - 17,30

1 x za 14 dnů

Včelařský 2. - 9. Lavička čtvrtek

15,30 - 17,30

1 x za 14 dnů

Rybářský 1. - 9. Lojka pátek

15,00 - 17,00

1 x za 14 dnů

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto kroužky děti neplatí a kroužky pracují i při menším počtu přihlášených dětí.

 

 

 

 

 

 

print Formát pro tisk