Kategorie: Obecné informace

Nabídka kroužků pro školní rok 2017 - 2018

Kroužky budou pracovat od 2. října 2017. Kroužky organizované školou se platí a budou pracovat při minimálním počtu 12 přihlášených dětí. Poplatek za kroužek přinesou děti na první schůzku. Kroužky organizované zájmovými sdruženími se neplatí a budou pracovat i při menším počtu přihlášených dětí. Přihlášky budou vydávány 19. a 20. 9. 2017 (úterý a středa) od 7:40 do 8:00 hod. před kanceláří školy. Řádně vyplněné přihlášky je nutné odevzdat do pátku 22. 9. 2017 vychovatelce ŠD M. Peltanové.

 Pondělí  Florbal  J. Sigmund  14:30 - 15:30  8. - 9. třída
   Atletika  L. Mandíková  15:30 - 17:00  1. - 9. třída
 Úterý  Aerobic  Š. Švorcová  15:00 - 16:00  1. - 9. třída
   Keramika  M. Peltanová  15:15 - 17.15
 1x za 14 dnů
 5. - 9. třída
 Středa  Keramika  J. Čechová  13:30 - 15:00
   x za 14 dnů
 3. - 4. třída
 sudý týden
   Florbal  O. Dokulil  14:00 - 15:00  5. - 7. třída
   Vaření  R. Karkulová  14:30 - 16:00
 1x za 14 dnů
 1. - 5. třída
 lichý týden
Čtvrtek  Zdravotnický  J. Všohájková  6:45 - 7:45  6. - 9. třída
   Francouzština  M. Vejmelková  14:00 - 15:00  4. - 9. třída
   Sportovní hry  B. Vávrů  13:45 - 14:30  1. - 5. třída
 Pátek  Sportovní hry   B. Vávrů  14:00 - 14:45  1. - 2. třída
   Myslivecký  R. Dušek  15:00 - 17:00  1. - 9. třída
   Rybářský  V. Lojka  15:00 - 17:00
 1x za 3 týdny
 1. - 9. třída
   Včelařský  R. Lavička

 15:00 - 17:00
 1x za měsíc

 1. - 9. třída

 

print Formát pro tisk