Kategorie: Školní rok 2017/18

Změna ve funkci zástupce ředitele pro MŠ

Od 1. 3. 2016 došlo na žádost dosavadní zástupkyně pro MŠ ke změně v této funkci. Novou zástupkyní byla jmenována Bc. Helena Štoncnerová. Ředitel školy tímto děkuje za dlouholetou spolupráci p. Jitce Havlíkové a zároveň přeje hodně úspěchů v nové funkci Bc. Heleně Štoncnerové.

print Formát pro tisk