Kategorie: Zahraniční spolupráce

Výměnný pobyt žáků v rakouském Luftenbergu

Partnerský vztah mezi naší školou a školou v rakouském Luftenbergu začal krátce po revoluci. První výměnný pobyt našich dětí se uskutečnil v květnu roku 1993. Od té doby jednou za dva roky na podzim odjíždějí zájemci studující němčinu i angličtinu na tři dny do naší partnerské školy a skupina rakouských dětí přijíždí k nám na jaře roku následujícího.

Děti se tak zdokonalují v jazyce a zároveň poznávají život a zvyky svých sousedů. Jsou ubytovány v rodinách, kde poznají tamní život. V rámci připraveného programu se zúčastňují výuky v místní škole. Hostitelé připravují výlety do okolí po zajímaných místech, výrobních závodech a pamětihodnostech. V tomto školním roce se výměnný pobyt uskutečnil ve dnech 17. – 19. října 2007. Zúčastnilo se ho šestnáct žáků sedmých až devátých tříd za doprovodu dvou vyučujících. Cestovné si hradili žáci sami. Oběd dostávali ve škole, snídaně a večeře chystala hostitelská rodina. V květnu roku 2008 přijedou děti z Luftenbergu na třídenní návštěvu k nám do Studené.

print Formát pro tisk