Kategorie: Ze života školy, Aktuality

Informace ze Školní družiny při ZŠ a MŠ Studená

Vážení rodiče, žádáme Vás, abyste své děti řádně omlouvali ze školní družiny, a to písemnou omluvenkou nebo osobním vyzvednutím dítěte rodiči. Na telefonické omluvenky nebo omluvenky formou SMS nelze brát zřetel. SMS zpráva může být uznána pouze výjimečně, pokud nastane neplánovaná změna během dne.

Omluvenka musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, datum na kdy omluvenka platí a podpis rodičů.
Dále žádáme rodiče, aby si své děti nevyzvedávali v době hlavní činnosti od 13,00 do 14,00 hodin. Výjimkou jsou pouze děti, které odcházejí pravidelně podle přihlášky. Soustavným zvoněním je rušena hlavní činnost dne.
Děkujeme za pochopení.   

Studená 5. 2. 2018       Mgr. Jitka Bučinová   
               ředitelka ZŠ a MŠ Studená 

print Formát pro tisk