Kategorie: Ze života školy

Přijímací řízení a odchod absolventů

V dubnu se konaly letos povinné jednotné celostátní přijímací zkoušky na střední školy.

Z našich 25 žáků 9. ročníku se zkoušek zúčastnilo 18 žáků. Všichni "přijímačky" úspěšně zvládli a byli přijati. Z nich odchází 3 žáci na gymnázium, 1 žák na gymnázium se sportovní přípravou a ostatní na odborné střední školy. 6 žáků bylo přijato na učňovské obory a 1 žákyně nepodala žádnou přihlášku k dalšímu vzdělávání. Dále odchází na učňovské obory 2 žákyně z osmého ročníku a 8 žáků z pátého ročníku bylo přijato na víceleté gymnázium.

print Formát pro tisk