Kategorie: Školská rada, Ze života školy

Volby do Školské rady na období 2017 - 2020

Ředitel Základní školy ve Studené oznamuje zákonným zástupcům žáků, že letos proběhnou volby do školské rady při Základní škole Studená.

Kandidáty mohou navrhovat skupiny rodičů i jednotlivci a je nutný souhlas kandidáta.
Seznam kandidátů bude vyvěšen 19. 5. 2017 na úřední desce Základní školy Studená.
Volby se budou konat v Základní škole Studená dne 15. 6. 2017 od 14:00 do 16:00 hod.

Harmonogram voleb do školské rady – rok 2017
19. 4.  Jmenování přípravného výboru: Mgr. Dagmar Přikrylová, Bc. Pavlína Razimová,
   Mgr. Šárka Švorcová
20. 4. Vyhlášení termínu voleb do školské rady
27. 4.  Svolání shromáždění oprávněných osob (uskutečněno po třídách)
 - oznámení konání voleb do ŠR, oznámení způsobu místa a času
 - vyzvání účastníků k podávání návrhů do schránky u vchodu ZŠ v časech
7:40 – 8:00 a 11:35 až 15:00
 - oznámení data a místa zveřejnění listiny kandidátů 
16. 5.  Ukončení příjmu návrhů na kandidáty na členy do školské rady
19. 5. Zveřejnění listin kandidátů voleb ve škole, na úřední desce OÚ Studená a na internetových stránkách školy
27. 4.  Volba pedagogů do školské rady ve sborovně ZŠ od 14:00 – 15:00 hod.
15. 6. Volba zástupců rodičů do školské rady ve sborovně ZŠ od 14:00 – 16:00 hod.
21. 6. Vyhotovení zápisu o provedení voleb a předání zřizovateli. Zveřejnění výsledků voleb ve školní budově, na úřední desce OÚ a na internetových stránkách školy.
Do 30. 6. 2017 svolá ředitel první zasedání školské rady.
 

print Formát pro tisk