Kategorie: Školská rada, Ze života školy

Výsledky voleb do Školské rady

Dne 12. 6. 2014 byly ukončeny volby do Školské rady na další tříleté období.

Za zákonné zástupce byli zvoleni tito členové:
1. Bártů Martina
2. Tůmová Marie
3. Švecová Ladislava
Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:
1. Mgr. Dvořáková Vladimíra
2. PaedDr. Čechová Jana
3. Mgr. Hřavová Monika
Obec Studená delegovala tyto členy:
1. MvDr. Novák Josef
2.Jinochová Marta
3. Mgr. Karpíšková Hana
 

print Formát pro tisk