Kategorie: Školská rada, Ze života školy

Výsledky voleb do školské rady 2017

Dne 15. 6. 2017 byly ukončeny volby do školské rady volbou z řad zákonných zástupců.

Výsledky:

Zákonní zástupci:  1. Podhrázská Kateřina
    2. Němcová Jana
    3. Bártů Martina
   náhradník: Podhrázský František
Pedagogičtí pracovníci: 1. Mgr. Dokulil Ondřej
    2. PaedDr. Čechová Jana
    3. Mgr. Sigmund Jiří
   náhradník: Mgr. Dvořáková Vladimíra

Předsedkyně volební komise: Mgr. Dagmar Přikrylová
Členové volební komise:  Mgr. Šárka Švorcová
        Bc. Pavlína Razimová
       
Ve Studené: 16. 6. 2017                                           ředitel školy: Mgr. Libor Hrbek

print Formát pro tisk