Základní škola a Mateřská škola Studená
okres Jindřichův Hradec

Komenského 446
378 56 Studená

telefon: 384 490 020

Ředitel školy
mobil: 721 191 361
e-mail: reditel@zsstudena.cz

Zástupce ředitele
mobil: 724 058 316
e-mail: zastupce@zsstudena.cz

Školní jídelna
mobil: 725 734 148
e-mail: jidelna@zsstudena.cz

Školní družina
mobil: 724 398 340
e-mail: sd@zsstudena.cz

Mateřská škola
Mírová 448
378 56 Studená
mobil: ZŘ pro MŠ: 725 583 234
           Berušky: 721 235 827
           Koťátka: 720 988 152
           Včeličky: 720 988 153
e-mail: skolka@zsstudena.cz