Zdroj: http://www.zsstudena.cz/index.php?a=ze-zivota-skoly/informace-o-uzavreni-skoly-od-4.1.2021  •  Vydáno: 31.12.2020 8:55  •  Autor: Jaroslava Všohájková

Informace o uzavření školy

Podle usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 s účinností ode dne 4. ledna 2021 do dne 10. ledna 2021 se zakazuje osobní přítomnost žáků 3. – 9. ročníků na základním vzdělávání v základní škole.

Žáci těchto tříd se povinně vyučují distančně prostřednictvím portálu MS TEAMS. Žáci 1. a 2. ročníků se budou vyučovat ve škole podle řádného rozvrhu a bude pro ně zajištěna i školní družina. Mateřská škola je v provozu, školní jídelna také. Informace o obědech najdete v záložce Školní jídelna a Pro rodiče.

V případě, že budou rodiče žádat o ošetřovné, nebude vyžadováno potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodů uzavření školy na základě mimořádného opatření.