Zdroj: http://www.zsstudena.cz/index.php?a=ze-zivota-skoly/informace-o-uzavreni-skoly-od-11.1.2021  •  Vydáno: 8.1.2021 13:09  •  Autor: Jaroslava Všohájková

Informace o uzavření školy od 11. 1. 2021

Podle usnesení vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 s účinností od 11. ledna do 22. ledna 2021 se zakazuje osobní přítomnost žáků 3. – 9. ročníků na základním vzdělávání v základní škole.

Žáci těchto tříd se povinně vyučují distančně prostřednictvím portálu MS TEAMS. Žáci 1. a 2. ročníků se budou vyučovat ve škole podle řádného rozvrhu a bude pro ně zajištěna i školní družina. Mateřská škola je v provozu, školní jídelna také. Informace o obědech najdete v záložce Školní jídelna a Pro rodiče.

V případě, že budou rodiče žádat o ošetřovné, nebude vyžadováno potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodů uzavření školy na základě mimořádného opatření.