Zdroj: http://www.zsstudena.cz/index.php?a=2017-18/den-zeme-2018  •  Vydáno: 14.5.2018 14:09  •  Autor: Jaroslava Všohájková

Den Země 2018

Pondělí 7. 5. 2018 nepatřilo jako tradičně učení, ale Dnu Země. Tento den se slaví 22. dubna, avšak jak a kdy uděláme něco pro naši přírodu je jenom na nás.

Rok se s rokem sešel a nás opět čekala eko-akce Den Země. Po odstrašující zkušenosti z minulého roku (připomeňme si zhruba 60-70 pytlů odpadu a nesčetně mnoho železa a dalšího harampádí!) jsme věděli, že tato akce má smysl. Proto jsme se letos zapojili do celostátní iniciativy s názvem Ukliďme Česko, která poskytuje různým organizacím materiální pomoc v podobě pytlů (jednorázových či k opětovnému použití) či několika druhů rukavic a obecně zvyšuje povědomí o důležitosti chránit přírodu.
Tento projektový den se netýkal pouze úklidu, ale žáci měli čas na různé aktivity ještě před chůzí do terénu - něco namalovat, zahrát si hru, zazpívat, jednoduše cokoliv, co se týká přírody. Před samotnou akcí se žáci po vyhlášení požárního poplachu shromáždili před školou, kde je motivovala úvodním slovem paní ředitelka. Poté se jednotlivé třídy rozeběhly na svá stanoviště; opět jako minulý rok jsme se snažili pokrýt všechna místa ve Studené. Již kolem půl jedenácté se před školou začaly hromadit první pytle s odpadem. A když o dvě hodiny později nastalo počítání, dosáhli jsme na číslo 32 (samozřejmě nepočítáme železo). Je pravdou, že takovou cifru můžeme s přihlédnutím k minulému roku považovat za úspěch. Já osobně to však považuji za malou prohru a facku naší krajině. Příliš jsme se nepoučili, a proto v této akci budeme každý rok pokračovat a třeba jednou dosáhneme únosného stavu. Prezentaci této akce budete moci brzy zhlédnout na oknech před školou. Žáci totiž měli možnost v průběhu dnů vytvořit různé plakáty, vzkazy, pořízeno bylo velké množství fotografií.
Děkuji všem, kteří se této akce zúčastnili. Chtělo by se říct, že bylo pondělí před svátkem, a tak většina z Vás, žáků, zůstane doma. Opak byl pravdou, Vy jste přišli a pomohli. Díky! Dík patří všem, kteří doprovázeli žáky v průběhu akce. Druhé díky! Třetí poděkování patří zástupcům obce; ještě ten den, zhruba o dvě hodiny později, byl náklad odvezen a vytříděn.