Zdroj: http://www.zsstudena.cz/index.php?a=skolni-rok-201415/zamestnanci-zs-a-ms  •  Vydáno: 12.9.2012 10:11  •  Autor: Admin

Zaměstnanci ZŠ a MŠ

Pedagogičtí pracovníci
Ředitelka školy: Mgr.Jitka Bučinová
Zástupce ředitele pro ZŠ: Mgr. Jaroslava Všohájková

Výchovný poradce: Mgr. Monika Hřavová
Kariérový poradce: Mgr. Jaroslava Všohájková
Metodik prevence: Mgr. Ondřej Dokulil

Učitelé I. stupně
PaedDr. Jana Čechová - 1. třída
František Havlík - 5. B
Mgr. Jiří Kotoun
Mgr. Šárka Švorcová - 3. třída
Mgr. Kateřina Budíčková - 4. třída
Mgr. Ondřej Dokulil - 5. A
Mgr. Marie Švehlová - 2. A
Mgr. Lenka Turčinková - 2. B
Mgr. Lenka Houdková - mateřská dovolená

Asistentka pedagoga: Mgr. Dagmar Přikrylová, DiS. Radana Nezdarová, Bc. Barbora Vávrů

Učitelé II. stupně
Mgr. Božena Andrašková - 6. třída
Mgr. Vladimíra Dvořáková
Mgr. Marie Hartmannová - 8. třída
Mgr. Jiří Sigmund - 9. třída
Mgr. Monika Hřavová - 7. třída

Asistentka pedagoga: Bc. Vendula Šteflová, Radka Sekaninová

Školní družina
Vychovatelky:
Milada Peltanová
Mgr. Pavlína Srpová (mateřská dovolená)
Bc. Vendula Šteflová
Radka Sekaninová

Provozní zaměstnanci
Ekonomka: Jitka Havlová
Školník: Lubomír Píšan

Uklízečky
Martina Nováková
Jana Zuzáková
Anna Nezdarová
Květuše Bartáková

Školní jídelna
Vedoucí: Petra Waldová
Kuchařky: Hana Nováková, Ida Jakvidová, Renata Horáková, Renata Karkulová

Zaměstnanci MŠ
Pedagogičtí pracovníci
Zástupce ředitele pro MŠ: Jana Zachová

Učitelky
Jitka Havlíková
Zdeňka Havlová
Eva Lojková Dis
Bc. Vendula Sochorová

Provozní zaměstnanci
Uklízečka: Markéta Tichá
Kuchařka: Jaroslava Priclová
Školnice: Jana Zejdová