< návrat zpět

Charakteristika školy

plný název
Základní škola a Mateřská škola Studená
okres Jindřichův Hradec
Komenského 446, 378 56  Studená

IČO: 750 00 938

Základní škola a Mateřská škola Studená v sobě sdružuje:

  • Základní škola (1. - 9. ročník)
  • Mateřská škola
  • Školní družina
  • Školní jídelna ZŠ
  • Výdejna stravy v MŠ


Obec Studená
Bližší informace naleznete na adrese www.studena.cz.

Základní a Mateřská škola Studená je vesnická plně organizovaná škola se spádovou oblastí z okolních vesnic, umístěnou v klidné oblasti blízko centra s dostatečným okolním prostorem (školní zahrada, hřiště, respiria).

Škola poskytuje vzdělání celé různorodé škále žáků v dané oblasti (žáci se zdravotním oslabením, žáci se zdravotním postižením, žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, žáci mimořádně nadaní atd.).

Kapacita školy není v posledních letech plně využita v důsledku malého počtu dětí v regionu.

Organizačně je režim školy zaměřen s ohledem na fyzické a psychické zdraví žáků. Hlavní důraz je kladen na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.

Škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a odborníkem na prevenci poruch chování a negativních jevů chování. Podle potřeby zajišťuje besedy a školení pro pedagogy i rodiče.

Škola velmi dobře spolupracuje s místními podnikateli a podniky v regionu hlavně v rámci zajišťování akcí školy formou organizační pomoci, materiálního zabezpečení a sponzorských darů. Místní závody nám umožňují exkurze do jejich provozů.

ŠVP (školní vzdělávací program) byl vytvořen pedagogickými pracovníky a bude dále dotvářen a upravován na základě zkušeností, které budou vyplývat z ověřování programu.
Koordinátory tvorby ŠVP na naší škole jsou Mgr. Marie Švehlová a Mgr. Jaroslava Všohájková.
Program je k nahlédnutí u ředitele školy a předsedkyně školské rady.

Od roku 2007 se vyučuje postupně od 1. a 6. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV).

Od 1. 9. 2013 platí Příloha 1 a Příloha 2 k ŠVP.

Vybavení školy interaktivní technikou

25 ks kompletních PC stanic W7 64B (24 ks v počítačové učebně + 1 ks pro potřeby koordinátora ICT)
10 ks kompletních PC stanic WXP SP3 (5 ks pro přípravu učitelů + 3 ks ve školní družině + 2 ks pro žáky ve třídách)
1 ks kompletní PC stanice WXP SP3 doplněná projektorem a promítacím plátnem v multimediální učebně
1 ks kompletní PC stanice WXP SP3 ve sborovně pro potřeby personálu školy
2 ks kompletních PC stanic W7 64B (1 ks pro ŘŠ + 1 ks pro ZŘŠ)
1 ks kompletní PC stanice W7 64B pro potřeby vedoucí školní jídelny
3 ks notebooků W7 64B
2 ks notebooků WXP 32B
7 ks interaktivních tabulí W7 32B vybavených programy Easiteach a Q Draw
3 ks tiskáren Minolta barevných
7 ks tiskáren HP černobílých
Všechna tato zařízení jsou zapojena do školní sítě. Z důvodu ochrany osobních údajů mají všichni uživatelé včetně žáků vlastní přístupové údaje.
Ve školní síti je nainstalováno 40 výukových programů, 2 interaktivní učebnice, program Zoner Photo Studio 13 pro práci s digitální fotografií a grafický program Zoner Callisto 5. Dále mají učitelé k dispozici další programy na CD a DVD.
V počítačové učebně je k dispozici software Netop Vision 8.0, který umožňuje:
- monitorování studentských obrazovek
- řízení přístupu studentů na internet
- blokaci počítačů pro získání pozornosti třídy
- vynucení toho, které aplikace budou studenti používat
- nasdílení obrazovky učitele studentům
- nasdílení obrazovky jednoho žáka ostatním
- vzdálený přístup na kterýkoli počítač ve třídě
- rozesílání souborů
- odevzdávání prací žáků na úložiště apod.
Vision vnáší do počítačové učebny kázeň a pořádek, ale též interaktivitu a možnost podpořit studenty podle jejich individuálních potřeb.
Učebna je dovybavena dataprojektorem a promítacím plátnem.

K dalšímu vybavení školy patří:
1 ks digitální kamera Sony
1 ks digitální fotoaparát Nikon
1 ks vizualizer MimioView
1 ks digitální mikroskop Optika Vision Lite2.0.
starší videorekordéry, televizory a radiomagnetofony s CD přehrávačem.

Naše úspěchy

Kalendář akcí

7 / 2021
Dnes je 25. 7. 2021
29. týden roku
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Vyhledávání


Naše škola

snimek_043.jpg

img

img