Zdroj: https://www.zsstudena.cz/index.php?a=2015-16/vitani-jara-v-materske-skole  •  Vydáno: 4.5.2016 21:03  •  Autor: Jaroslava Všohájková

Vítání jara v mateřské škole

Podle tradice se pátou tzv. Smrtnou neděli, počítáno od Popeleční středy, obvykle vynáší Smrtka zvaná také Morena. Tento symbol zimy, smrti, zmaru, nemoci a nečistých sil se odnášel pryč od lidských obydlí a vhazoval se do vody. Zaháněla se tak zima a radostně se očekával příchod jara.

Letos jsme se i my v naší mateřské škole rozhodli, že se se zimou rozloučíme vhozením Moreny do místního potůčku. Abychom chránili a nezatěžovali životní prostředí, vymysleli jsme si s dětmi, že zhotovíme Smrtku z chleba, piškotů a přírodních materiálů jako je sláma a dřevo. Než jsme Morenu vhodili do vody, zazpívali jsme si společně píseň a navlékli jí korále z vejdumků a šnečích ulit.
Morenu odnesla voda a místo ní přinesly děti zpět do MŠ ,,letečko“ nebo také ,,májíček“, zdobené větvičky barevnými pentlemi symbolizující poselství jara a nového života.
I pro příští roky plánujeme udržet tuto tradici. Pokud by se k nám chtěli přidat rodiče dětí i místní občané, budeme rádi a nezapomeneme všechny předem informovat.